skip to Main Content

Inschrijven De Peppelgaard

Alle woningen worden VON (vrij op naam) verkocht waardoor de kosten van overdracht en bijbehorende belastingen bij de koopsom zijn inbegrepen. De kosten van eventuele financiering komen voor rekening van de koper.

Voor de woningen zijn diverse opties beschikbaar om deze geheel naar eigen wens in te richten en uit te breiden.

Personalia

Voorletters + Achternaam
Voornamen (voluit)
Geboorteplaats
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon privé
Telefoon werk
Email-adres
Burgelijke staat

Financiële gegevens

Bent u in het bezit van een eigen koopwoning?
Uw huidige jaarlijkse inkomen (bruto)
Welk bedrag heeft u zelf beschikbaar voor de aankoop van de woning?
Heeft u een financiëring nodig?
Jo ja, ter hoogte van welk bedrag?
Bouwnummers Onderstaand kunt u de voorkeur van één of meerdere bouwnummers in volgorde aangegeven. Mocht uw keuze op een bouwnummer vallen dat reeds onder optie is, dan komt u voor dit bouwnummer op een reservelijst. Wij gaan er vanuit dat er verder geen belangstelling is voor de bouwnummers die niet worden opgegeven.
Dit formulier is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als de verkoper verplichten zich niet tot koop of verkoop. De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Dit formulier is naar waarheid ingevuld

Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 19 november 2021 voor 12.00 uur
U kunt het formulier afgeven bij of mailen naar:

Concourslaan 1
2132 DH HOOFDDORP
hoofddorp@kdmakelaars.nl
www.kdmakelaars.nl

Wij verzoeken u vriendelijk het formulier zo volledig mogelijk ingevuld in te leveren.

Back To Top